тел.: +38(044) 200-89-37 e-mail: info@bioline.kiev.ua

BD FACSDiva™ Software

Програма BD FACSDivaдозволяє складати протоколи аналізу для будь-яких багатопараметрових досладжень. Це програме забезпечення є універсальним і підтримується приладами: BD FACSCanto, BD FACSCanto II, BD FACSAria, BD FACS LSR II . Аналіз даних виконується на основі визначення субпопуляцій і не потребує складання логічних комбінацій гейтів.

Програмне забезпечення FACSDiVa є додатком, що використовує технології Sybase SQL та Java 2 Runtime Environment. Це дозволяє організувати ведення бази даних за експериментами з результатами та усіма компонентами досліджень, включаючи налаштування та інструменти аналізу. Будь-який елемент дослідження може копіюватися у нові протоколи двома клацаннями миші, що спрощує створення і налаштування протоколів

Формат даних:

стандарт FCS 3.0 для багатопараметрових даних, підтримка збереження некомпенсованих даних і даних компенсації.

Настройки збору даних:

Автоматична настройка компенсації за компенсаційними контролями у вигляді контрольних клітин або калібрувальних частинок, які зафарбовані використовуваними антитілами.

Компенсація даних:

програмна компенсація даних в режимі реального часу при зборі даних абозбережених даних за всіма параметрами, що реєструються.

Збір даних:

контроль всіх параметрів збору даних і управлінняприладом у процесі збору даних.

Режими обробляння даних:

режим аналізу післязбору даних, режим аналізу в реальномучасі.

Гейти:

підтримуються гейти квадратної, прямокутної, довільної (полігональної) форми, діапазони (лінійні) та маркери.

Гейтування:

ручне абоавтоматичне, з коригуванням положення популяції клітин в залежності від індивідуальних характеристик зразка.

Ведення бази даних:

База даних SQL за результатами експериментів, включаючи дані у вихідному форматі, результати обробки, налаштування, панелі. Підтримується пошук за ключовими словами.

Інструменти статистичної обробки даних:

Розрахунок кількості подій і відсоткової долі субпопуляцій клітин в логічних обмеженнях, їх комбінаціях і квадрантах, розрахунок середнього значення, медіани, коефіцієнта варіації по кожному параметру, що реєструється, розрахунок Колмогорова-Смірнова, розрахунок накладення і віднімання гістограм. Розрахунок статистики як після збору даних, так і в процесі змін у режимі реального часу.

Редагування звітів:

Вбудований графічний редактор для введення підписів і малюнків при формування звітів.

Збереження даних:

Автоматичне

Підтримка роботи з панеліми реагентів:

Режим роботи з панелями реагентів (до 99 реагентів у панелі), визначених користувачем.

Підтримка роботи з модулем FACSLoader:

Підтримка збору і аналізу даних при завантаженні зразка з модуля FACSLoader
Назад у розділ