тел.: +38(044) 200-89-37 e-mail: info@bioline.kiev.ua

BD MultiSET™

Спеціалізоване програмне забезпечення для іммунофенотипування з використанням 3-х або 4-х кольорових міток.

Призначення - отримання результатів та перевірка їх достовірності, стандартизація одержуваних результатів, автоматизація досліджень.

Аналіз зразків в стандартизованих умовах (автоматичне визначення установок збору даних і параметрів колірної компенсації на основі калібрування, виконаної за допомогою програми FACSComp).

Розпізнавання кластера лімфоцитів:

Автоматичне розпізнавання лімфоцитів по боковому світлорозсіювання (SSC) і наявності мітки CD45 для кожної аналізованої проби - забезпечує максимальну достовірність визначення лімфоцитів і безпосередню дискримінацію гранулоцитів, моноцитів і дебриса з аналізу.

Не потрібно проведення вимірювання в додатковій пробі з негативним контролем.

Автоматичне визначення субпопуляцій лімфоцитів: Т-хелперів, Т-супресорів, В-клітин, NK-клітин - виконується без суб'єктивного втручання оператора на основі алгоритмів автоматичного пошуку кластерів клітин.

-          Вбудована система контролю якості визначення кластерів клітин.

-          Автоматичний розрахунок співвідношення T-хелперів / цитотоксичних Т-клітин.

-          Вбудовані адаптовані алгоритми обробки даних досліджень з 3-х і 4-х кольорових міток.

-          Визначення відсоткових часток клітин.

 

Розрахунок абсолютного числа клітин:

Безпосереднє визначення абсолютного числа клітин кожної субпопуляції в аналізованому зразку крові (в одиницях на мікролітр) - проводиться за допомогою реагентів TruCOUNT без використання додаткового обладнання.

Введення користувальницьких панелей та реагентів:

Налаштування профілів панелей реагентів.

Форми звітів:

Автоматичне створення лабораторних, клінічних та загальних звітів з результатами дослідження і референтними діапазонами нормальних значень.

Збереження результатів:

Автоматичне збереження даних вимірювання і готових результатів після обробки даних.

Контроль достовірності результату:

Вбудовані алгоритми контролю якості досліджень - перевірка відповідності суми T-клітин, B-клітин, NK-клітин 100%, оцінка сталості частки CD3 клітин в пробірках з пробами одного пацієнта.
Назад у розділ