тел.: +38(044) 200-89-37 e-mail: info@bioline.kiev.ua

BD Cytometric Bead Array (CBA) Analysis Software

Система Cytometric Bead Array - це система для визначення цитокінів та інших аналітів в біологічних рідинах з використанням мультиплексних технологій аналізу (до 6 аналітів одночасно), що включає в себе реагенти, обладнання та програмне забезпечення.

В основі СВА-аналізу лежить зв'язування з моноклональними антитілами, фіксованими на поверхні мікрочастинок. Мікрочастинки флуоресціюють в червоному діапазоні, для детекції використовується той же фільтр, що і для PerCP. Поєднання мікрочастинок з різною інтенсивністю флюоресценції дозволяє одночасно визначати концентрації декількох аналітів в одній пробі. Після зв'язування аналітів з першими антитілами на поверхні частинок і додавання других антитіл, мічених PE, формується «сендвіч» як в ІФА. Рівень флюоресценції PE відповідає зв'язуванню досліджуваного аналіту і тим вище, чим вище концентрація аналіту. Проведення вимірювань зразків проводиться з використанням неспеціалізованого програмного забезпечення, такого як CellQuest Pro або BD FACSDiva. Залежно від обраного дослідження програмне забезпечення виробляє кількісну оцінку концентрації аналітів або проводить якісний (позитивний / негативний) аналіз, заснований користувачем на певних значеннях.

Кількісний аналіз

Кількісний аналіз використовується для визначення концентрації аналітів у файлі зразка, ґрунтуючись на відомих значеннях концентрації, встановлених у файлі калібрування. Програма BD CBA забезпечує кількісний аналіз до восьми типів частинок.

Для проведення кількісного аналізу Ви повинні провести вимірювання (у програмі CellQuest або BD FACSDiva) стандартів з відомою концентрацією кожного аналіту, підготовленого в серійному розведенні. Програмне забезпечення BD CBA зчитує файли даних FCS формату, виділяє популяцію за прямим та боковому світлорозсіюванням (FSC / SSC), і потім створює гістограму по FL3. Кожен окремий пік на FL3 гістограмі - один для кожного аналіту - визначається значенням медіани чи середнього інтенсивності флюоресценції (MFI).

Програма виконує трансформацію даних в логарифмічні значення, потім зглажує (апроксимуючі) криву по точкам, використовуючи або чотирьохпарметрову логічну модель, або логарифмічну модель.

Якісний аналіз

Якісний аналіз використовується для визначення субкласів імуноглобулінів, наявних у зразку. Файли формату FCS аналізуються в програмі СВА, яка представляє значення MIF для FL1 (kappa) і FL2 (lambda) і якісний (позитивний чи негативний) результат.

Позитивний або негативний результат дає уявлення про те, чи виходить значення даного зразка за межі норми. Значення меж норми являють собою значення MIF нульових часток, помножене на встановлене користувачем значення для негативного зразка (за замовчуванням це значення 3).

Програмне забезпечення СВА забезпечує якісний аналіз до 7 типів частинок.
Назад у розділ