тел.: +38(044) 200-89-37 e-mail: info@bioline.kiev.ua

BD™ Elispot (enzyme-linked immunospot)

Ідентифікація та визначення кількості клітин, які секретують цитокіни. Об'єктивний і швидкий аналіз (3:00) цитокін-продукуючих клітин. Чутливість методу - 1: 300 000

Переваги методу

 • Виробка цитокінів визначається на рівні кожної окремої клітини, дозволяючи визначати частоту цитокин-продукуючих клітин.
 • Метод ELISPOT більш чутливий, ніж ELISA.

здатний виявляти 1 цитокін-продукуючу клітину з 300000 клітин популяції.

 • На відміну від методу ELISA за допомогою методу ELISPOT досліджуються живі клітини, а не біологічні рідини.
 • Об'єктивний і швидкий аналіз кількості Циткін-продукуючих клітин (spots - точки) і відносної кількості цитокина на клітку (spot size - розмір крапки).

BD™ ELISPOT - широкий спектр тест-систем для кількісного визначення цитокінів в різних біологічних рідинах людини і тварин.

Три варіанти реагентів BD™ ELISPOT

 1. BD™ ELISPOT Kits - повністю готові до використання набори, що містять всі необхідні компоненти.
 2. Склад наборів:

  • 2 планшета ImmunoSpot® ELISPOT з нанесеними первинними антитілами
  • Вторинні бiотинильованi антитiла
  • Кон'югат стрептавідину-пероксидази
  • AEC субстрат/Хромоген
  • Розріджувач для зразків
  • Буфер для промивання планшет
  • Концентрат PBS
 3. BD ELISPOT Sets - ннабори, призначені для проведення досліджень великої кількості зразків. До складу наборів входять реагенти, яких достатньо для постановки реакції в десяти 96-планшетах.
 4. Склад наборів:

  • Первинні антитіла (Capture)
  • Вторинні антитіла (Detection)
  • Кон'югат стрептавідину-пероксидази
 5. BD ELISPOT Reagent Pairs (Пари антитіл) – антитіла, достатні для постановки реакції в десяти
 6. Склад наборів:

  • Первинні антитіла (Capture, формат NA/LE), для 5 планшет
  • Вторинні бiотинильованi антитiла (Detection)

Методика постановки реакції (з використанням BD™ Elispot)

1. Первинні антитіла

Для форматів Sets і Pairs: покрити мікропланшети первинними антитілами до відповідного цитокіну.
Для наборів формату ELISPOT Kit: перейти до етапу 3.

2. Блокування

Блокувати незв'язані сайти за допомогою протеїну.

3. Додати клітини

Інкубувати клітини в лунках з антигеном, мітогеном і т.п.

4. Відмити

Видалити клітини.

5. Вторинні антитіла

Додати бiотинилювання вторинних анти-ЦИТОКІНОВИХ антитіл.

6. Фермент-авидин.

Додати стрептавідин-пероксидази.

7. Інкубувати з субстратом

Додати субстрат і контролювати формування забарвлених точок.

8. Аналізувати за допомогою світлового міроскопа

або спеціалізованого приладу Immunospot® Series I Analyzer
(CTL Analyzers LLC).
 Назад у розділ